Naujienos ir aktualijos:
Some Logo
     ŽEMAIČIŲ PARTIJA siekia įgyvendinti tokią viešo administravimo politiką, kuri užtikrintų nepriekaištingą Lietuvos Respublikos Konstitucijos laikymąsi ir Žemaitijos socialinį bei ekonominį vystimąsi, kurio pasiekimai tenkintų kuo didesnį krašto gyventojų skaičių ir garantuotų žemaičių tautos kultūrinį bei politinį tęstinumą.Linkime gražios vasaros !
Partijos programa
Žemaičių partijos siekiai
Iš istorijos
Istorijos paveldas - tautos stiprybė!
Tapk nariu arba prieteliu
Prisijunk prie mūsų komandos
ir mes kartu dirbsime Lietuvos labui!