Žemaičių partija įkurta 2009 metais. Šiuo metu organizacijai vadovauja Stasys Gvažiauskas. Programa patvirtinta Klaipėdoje vykusioje Žemaičių partijos steigiamojoje didžiojoje sueigoje 2009 m. sausio 31d.

Žemaitija Baltų ir Lietuvos istorijoje užėmė esminę, vieną iš svarbiausių vietų, turėjo autonomiją ir savivaldą.

1918 metais atkūrus Lietuvos Respubliką, Žemaitijos  ypatingas statusas nebuvo atstatytas. Žemaitija pasižymi savita kalba, tautinėmis tradicijomis, istorija ir raštu. Iš Baltijos jūros valstybių išsiskiria Žemaičių kultūros regionu.

Žemaičių partija sieka žemaičių kalbos, žemaitiškų tradicijų, istorijos, rašto ir individualiais požymiais pasižyminčio Žemaitijos regiono išsaugojimo, puoselėjimo ir išvystymo.