PRANEŠĖMS

Š. m. vaserė 10 d. 11 adīna šaukams Žemaitiu partėjės Kelmės skīriaus ataskaitėnis-rinkėmėnis sosėrinkėms adreso: Maironio 40, Kelmė.

Pastaba: nesont kvuoroma, pakartuotėnis sosėrinkėms būs šaukams vaserė 25 d. 11 adīna tou patio adreso: Maironio 40, Kelmė.

PRANEŠIMAS

2023 m. spalio mėn. 07 d. (šeštadienį), 14 val. šaukiamas Žemaičių partijos Kretingos skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas .

Adresas: Kretinga, Šventosios g. 56 D (kavinė „Kryžkelė“).

Nesant kvorumo, pakartotinis susirinkimas šaukiamas spalio 11 d. (trečiadienį) 18 val. tuo pačiu adresu.

Dėl tikslesnės informacijos susisiekti telefonu: +370 600 50674.

Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

PRANEŠIMAS

2023 m. spalio mėn. 01 d.

Šaukiamas Žemaičių partijos Valdybos posėdis.

Adresas: Klaipėdos raj.

Dėl tikslesnės informacijos susisiekti telefonu: +370 600 50674.

Žemaičių partijos pirmininkė Irena Stražinskaitė-Glinskienė

PRANEŠIMAS

2023 m. liepos 19 d.

2023 m. rugpjūčio mėn. 13 d. 11.00 val. įvyks Žemaičių partijos didžioji sueiga.

Delegatų registracija prasideda 10.30 val. adresu Dariaus ir Girėno g. 29, Plungė, įėjimas iš Stoties g. pro kavinę „Galera”.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2023 m. birželio 28 d.

2023m. liepos mėn. 05 d. 18.00 val. adresu Minijos g. 19, Vilkyčių k., Šilutės r. šaukiamas visuotinis Žemaičių partijos Šilutės rajono skyriaus narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė:   

1. Skyriaus delegatų į Žemaičių partijos Didžiąją sueigą tvirtinimas   

2. Skyriaus keliamo kandidato į Žemaičių partijos pirmininkus tvirtinimas.   

3. Kiti klausimai.

Jeigu dėl kažkokių nenumatytų aplinkybių skelbiamas 2023m. liepos męn. 05 d. susirinkimas negalėtų įvykti pakartotinas Šilutės r. skyriaus narių susirinkimas įvyktų 2023m. liepos mėn. 13 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir pagal tą pačią darbotvarkę.

Šilutės rajono skyriaus pirmininkė Viktorija Banienė

PRANEŠIMAS

2023 m. birželio 26 d.

2023 m. Liepos mėn. 4 d. 19.00 val. adresu Vilties g. 2, Mažonai, Tauragės r. vyks Žemaičių partijos Tauragės ir Kelmės skyrių visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyrių kandidato į Žemaičių partijos pirmininkus rinkimas.

2.Skyrių delegatas į Žemaičių partijos  Didžiąją sueigą.

3.Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2023 m. birželio mėn. 30 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2023 m. liepos 11 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

PRANEŠIMAS

2023 m. birželio 26 d.

2023m. liepos mėn. 3 d. 18.oo val. adresu Šilutės pl. 50, Klaipėda (kavinė „Grynas maistas”) šaukiamas visuotinis Žemaičių partijos Klaipėdos m. skyriaus narių susirinkimas.  Susirinkimo darbotvarkė:   

1. Skyriaus delegatų į Žemaičių partijos  Didžiają sueigą tvirtinimas.     

2. Skyriaus keliamo kandidato į Žemaičių partijos pirmininkus tvirtinimas.

3. Kiti klausimai.

Tuo atveju jeigu, dėl kokių tai priežaščių skelbiamas 2023 m. liepos mėn. 3 dienos susirinkimas negalėtų būti vykdomas, pakartotinas Klaipėdos m. skyriaus narių susirinkimas įvyktų 2023m. liepos mėn.10d. 18.oo val. tuo pačiu adresu ir pagal tą pačią darbotvarkę. 

Klaipėdos skyriaus pirmininkas  Petras Pareigis

PRANEŠIMAS

2023 m. birželio 22 d.

Šių metų birželio 30 d.16-00 val. adresu: Klaipėdos g.20, Gargždai, 2 aukšte, vyks Žemaičių Partijos
Klaipėdos rajono skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1.Skyriaus pirmininko ataskaita.
2.Skyriaus pirmininko rinkimas.
3.Pasiruošimas ir delegatų tvirtinimas Didžiajai sueigai.
4.Kiti klausymai.

Tuo atveju, jeigu 2023-06-30 diena susirinkimas dėl kokių tai priežasčių negalėtu
vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2023-07-07 dieną 16-00 val. tuo pačiu
adresu ir darbotvarke.

Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkas Rimantas Martinkus

PRANEŠIMAS

2023 m. birželio 16 d.

2023 m. birželio mėn. 30 d. 19.00 val. adresu Kaunas, Baltų pr. 81, vyks Žemaičių partijos Kauno miesto ir Kauno rajono skyrių visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyrių kandidato į Žemaičių partijos pirmininkus rinkimas.

2. Skyrių delegatas į Žemaičių partijos  Didžiąją sueigą.

3. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2023 m. birželio mėn. 30 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2023 m. liepos 07 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO
AR JO ĮGALIOTO KOMISIJOS NARIO SPRENDIMAS Nr.PK1-2023STR-S212

DĖL ĮREGISTRAVIMO SAVARANKIŠKU POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU

2022 m. lapkričio 29 d.
Vilnius
Vadovaudamasis Rinkimų kodekso 68 straipsniu n u s p r e n d ž i u :
Įregistruoti ŽEMAIČIŲ PARTIJĄ (S) savarankišku 2022-10-07 prasidėjusios 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviu.

Šis sprendimas įsigalioja nuo priėmimo dienos.
Rinkimų komisijos narys ANDRIUS PUKSAS

PRANEŠIMAS

2022 m. lapkričio 10 d.

2022 m. lapkričio mėn. 11 d. 17.00 val. adresu Kauno rajonas, Šatijai, Upelio g. 6, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. spalio mėn. 12 d.

2022 m. spalio mėn. 17 d. 10.00 val. adresu Tauragės raj. Mažonų seniūnija, Kelmynės kaimas 2 vyks Žemaičių partijos Tauragės rajono skyriaus narių rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 20 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 13.00 val. adresu Šiaulių raj. Bubių k. Padubysio g. 8, vyks pakartotinas Žemaičių partijos Šiaulių miesto ir rajono skyriaus visuotinis narių steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 864484457.

  Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 10 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 16 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus narių steigiamasis – rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 2 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 18.00 val., adresu Vytauto Didžiojo gatvė 8, Raseiniai vyks Žemaičių partijos Raseinių skyriaus narių visuotinis steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 863690078.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. liepos mėn. 25 d.

2022 m. liepos mėn. 28 d. 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos patalpose adresu Veiviržio g. 16, Vilkyčių k., Saugų seniūnija, vyks Žemaičių partijos Šilutės rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. liepos 12 d.

2022 m. liepos mėn. 17 d. 12.00 val. adresu Šiaulių raj. Gegužiukų k. Vaivorykštės gatvė 31 vyks Žemaičių partijos Šiaulių miesto ir rajono skyriaus visuotinis narių steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 864484457.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio mėn. 20 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 20 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 27 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. gegužės 27 d.

2022 m. birželio mėn. 5 d. 18.00 val. adresu Mažeikiai, Ganyklos g. 41, vyks Mažeikių skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 5 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 13 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. gegužės 27 d.

2022 m. birželio mėn. 3 d. 18.00 val. adresu Skuode, Vaižganto g. 6, vyks Skuodo skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 3 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 8 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. balandžio mėn. 8 d.

2022 m. balandžio mėn. 16 d. 13.00 val. Plungėje, Vytauto g. 29 (katalikų bažnyčios bendruomenės namai) šaukiamas visuotinis skyriaus narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022-04-16 diena susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022-04-23 dieną 13.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas St. Gvažiauskas