Pranešimas

2022 m. balandžio mėn. 16 d. 13.00 val. Plungėje, Vytauto g. 29 (katalikų bažnyčios bendruomenės namai) šaukiamas visuotinis skyriaus narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022-04-16 diena susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022-04-23 dieną 13.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas St. Gvažiauskas

Gali būti 1 asmuo, vandens telkinys ir tekstas vaizdas