LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKO
AR JO ĮGALIOTO KOMISIJOS NARIO SPRENDIMAS Nr.PK1-2023STR-S212

DĖL ĮREGISTRAVIMO SAVARANKIŠKU POLITINĖS KAMPANIJOS DALYVIU

2022 m. lapkričio 29 d.
Vilnius
Vadovaudamasis Rinkimų kodekso 68 straipsniu n u s p r e n d ž i u :
Įregistruoti ŽEMAIČIŲ PARTIJĄ (S) savarankišku 2022-10-07 prasidėjusios 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviu.

Šis sprendimas įsigalioja nuo priėmimo dienos.
Rinkimų komisijos narys ANDRIUS PUKSAS

Pranešimas

2022 m. balandžio mėn. 8 d.

2022 m. balandžio mėn. 16 d. 13.00 val. Plungėje, Vytauto g. 29 (katalikų bažnyčios bendruomenės namai) šaukiamas visuotinis skyriaus narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022-04-16 diena susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022-04-23 dieną 13.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas St. Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. gegužės 27 d.

2022 m. birželio mėn. 3 d. 18.00 val. adresu Skuode, Vaižganto g. 6, vyks Skuodo skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 3 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 8 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. gegužės 27 d.

2022 m. birželio mėn. 5 d. 18.00 val. adresu Mažeikiai, Ganyklos g. 41, vyks Mažeikių skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 5 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 13 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

     PRANEŠIMAS

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio mėn. 20 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 20 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 27 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

     PRANEŠIMAS

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio mėn. 20 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno miesto skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 20 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 27 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

  

PRANEŠIMAS

2022 m. liepos 12 d.

2022 m. liepos mėn. 17 d. 12.00 val. adresu Šiaulių raj. Gegužiukų k. Vaivorykštės gatvė 31 vyks Žemaičių partijos Šiaulių miesto ir rajono skyriaus visuotinis narių steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 864484457.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. liepos mėn. 25 d.

2022 m. liepos mėn. 28 d. 12.00 val. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos patalpose adresu Veiviržio g. 16, Vilkyčių k., Saugų seniūnija, vyks Žemaičių partijos Šilutės rajono skyriaus steigiamasis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 2 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 10 d. 18.00 val., adresu Vytauto Didžiojo gatvė 8, Raseiniai vyks Žemaičių partijos Raseinių skyriaus narių visuotinis steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 863690078.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Skyriaus pirmininko rinkimai.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

3. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

4. Skyriaus iždininko(ės) rinkimai.

5. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimai.

6. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 10 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 16 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus narių steigiamasis – rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. rugpjūčio 20 d.

2022 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 13.00 val. adresu Šiaulių raj. Bubių k. Padubysio g. 8, vyks pakartotinas Žemaičių partijos Šiaulių miesto ir rajono skyriaus visuotinis narių steigiamasis rinkiminis susirinkimas. Tl. nr. pasiteirauti 864484457.

  Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

2022 m. spalio mėn. 12 d.

2022 m. spalio mėn. 17 d. 10.00 val. adresu Tauragės raj. Mažonų seniūnija, Kelmynės kaimas 2 vyks Žemaičių partijos Tauragės rajono skyriaus narių rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

PRANEŠIMAS

2022 m. lapkričio 10 d.

2022 m. lapkričio mėn. 11 d. 17.00 val. adresu Kauno rajonas, Šatijai, Upelio g. 6, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Įžanginis pranešimas.

2. Skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) rinkimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) rinkimas.

7. Kiti klausimai.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas