Pranešimas

2022 m. balandžio mėn. 16 d. 13.00 val. Plungėje, Vytauto g. 29 (katalikų bažnyčios bendruomenės namai) šaukiamas visuotinis skyriaus narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022-04-16 diena susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022-04-23 dieną 13.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas St. Gvažiauskas

2022 m. gegužės 27 d. PRANEŠIMAS

2022 m. birželio mėn. 3 d. 18.00 val. adresu Skuode, Vaižganto g. 6, vyks Skuodo skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 3 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 8 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

2022 m. gegužės 27 d. PRANEŠIMAS

2022 m. birželio mėn. 5 d. 18.00 val. adresu Mažeikiai, Ganyklos g. 41, vyks Mažeikių skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 5 d. susirinkimas dėl kokių tai priežaščių negalėtu vykti, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. biželio 13 d. 18.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

     PRANEŠIMAS

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio mėn. 20 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno rajono skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 20 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 27 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas

     PRANEŠIMAS

2022 m. birželio 17 d.

2022 m. birželio mėn. 20 d. 19.00 val. adresu Kaunas, K.Donelaičio g. 11, vyks Žemaičių partijos Kauno miesto skyriaus visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Skyriaus pirmininko ataskaita už praėjusį laikotarpį.

2. Naujo skyriaus pirmininko rinkimai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo(ų) tvirtinimas.

4. Skyriaus sekretorės(iaus) tvirtinimas.

5. Skyriaus iždininko(ės) tvirtinimas.

6. Skyriaus revizoriaus(ės) tvirtinimas.

7. Kiti klausimai.

Tuo atveju, jeigu 2022 m. birželio mėn. 20 d. susirinkimas negalėtų vykti dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus, pakartotinas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 27 d. 19.00 val. tuo pačiu adresu ir su ta pačia darbotvarke.

Žemaičių partijos pirmininkas Stasys Gvažiauskas